Nasze misje i Cele

Edukacja

Nasze działania wspierają edukację na temat zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży,zapewniając im lepszą jakość życia i pomoc w trudnych sytuacjach.

Promocja zdrowia

Zdrowie i życie są dla nas najważniejsze, dlatego nasze działania wspierają różnorodne inicjatywy promujące profilaktykę zdrowotną w zakresie cukrzycy.

Wolontariat

Niesienie pomocy innym to szlachetny cel, który należy promować. W ramach różnych akcji pragniemy docierać do wszystkich potrzebujących wsparcia jakie może zapewnić nasze Towarzystwo.

TOWARZYSTWO WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

Od wielu lat działamy na rzecz dzieci i młodzieży z cukrzycą – najpierw jako Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą, a od 2010 roku jako Towarzystwo Wspierania Dzieci I Młodzieży z Cukrzycą. Od lat współpracujemy z Kliniką Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego we Wrocławiu.

Nasza działalność ma na celu ułatwienie zaakceptowania choroby. Zajmujemy się edukacją i reedukacja - dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z samokontrolą i samo-opieką.
Równie aktywnie chcemy wspomóc środowiska szkolno-opiekuńcze w przygotowaniu kadry do opieki nad dzieckiem z cukrzycą.

Prowadzimy co miesięczne spotkania edukacyjne, warsztaty, wyjazdy integracyjne i obozy rehabilitacyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, oraz szkolenia dla nauczycieli.
Wiemy z jakimi problemami borykają się dzieci z cukrzyca oraz ich rodziny. Zdajemy sobie sprawę jakie trudności mogą pojawić się podczas szkolnej edukacji w związku z cukrzycą i wymaganiami jakie stawia ona przed młodym diabetykiem.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram