Historia

TOWARZYSTWO WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ powstało jesienią 2010 roku jako samodzielne stowarzyszenie w miejsce Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dzieci Chorych na Cukrzycę (Koło było bez osobowości prawnej wpisane do KRS TPD). Koło powstało w 1986 roku.
Skład osobowy Towarzystwa to te same osoby, rodzice, wolontariusze, którzy tworzyli Koło TPD.
Działalność taka sama – pomoc dzieciom i młodzieży z cukrzycą.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram