31 marca 2023

Szkolenia dla diabetyków

CENTRUM EDUKACJI CUKRZYCOWEJ


Centrum Medyczne Medix jest realizatorem finansowanych przez Miasto Wrocław specjalistycznych konsultacji edukacyjnych dla osób chorych na cukrzycę, ich rodzin/opiekunów,

podczas których odbywa się indywidualna edukacja zdrowotna z nauką samoopieki i samopielęgnacji oraz racjonalnego żywienia w cukrzycy.


Termin realizacji zadania: od 01.03.2023 do 30.11.2023r.


Adres: Centrum Medyczne Medix , pl. Hirszfelda 16-17, 53-413 Wrocław
W ramach zadania odbywają się indywidualne konsultacje edukacyjne z lekarzem diabetologiem, psychologiem, dietetykiem oraz edukatorami diabetologicznymi. Konsultacje dla pacjenta są bezpłatne.
Na konsultację obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 887-795-660 od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-15:0o.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram